agencija za stanovanje u izgradnji-qpr
fabrika obice i tekstila zabjelo - u izgradnji-qpr
ministarstva zdravlja i prosvete- u izgradnji --qpr
normal konik - u izgradnji-qpr
unistan 2 u izgradnji --qpr
Naziv projekta, lokacija, površina i spratnost objekta :
Izgradnja poslovnog objekta “Fabrike obuće i  tekstila“, na urb.parceli br.18, u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8“, Podgorica
Naziv Investitora:
Zavod za zapošljavanje CG- Podgorica
Kontakt osoba:
Direktor Jeluić Zoran
Nadzorni organ :

Vrsta radova:
Izgradnja objekta
Naziv projekta, lokacija, površina i spratnost objekta :
Naziv Investitora:
Ministarstvo zdravlja i prisvete Podgorica
Kontakt osoba:
Nadzorni organ :
Vrsta radova:

Izgradnja objekta
Naziv projekta, lokacija, površina i spratnost objekta :
Naziv Investitora:
NORMAL KONIK
Kontakt osoba:
Pajković Jelena
Nadzorni organ :
Vrsta radova:

Izgradnja objekta
Naziv projekta, lokacija, površina i spratnost objekta :
Naziv Investitora:
UNISTAN 2
Kontakt osoba:
Nadzorni organ :
Vrsta radova:

Izgradnja objekta
Naziv projekta, lokacija, površina i spratnost objekta :
Izvođenje grubih građevinskih radova na stambenom objektu Pržno, Podličak-Budva.
Bruto površina : 7.245 m2.
Naziv Investitora:
“Planet“d.o.o.-Podgorica
Kontakt osoba:
Šestović Ljubiša  Tel: 067/600-100
Nadzorni organ :
Vrsta radova:

Izgradnja objekta
Copyright  -  KROLING  2011
Naziv projekta, lokacija, površina i spratnost objekta :
Izvođenje grubih građevinskih radova na objktu APART HOTEL koji se nalazi u okviru bloka 1C, u zahvatu DUP-a “Bečići“, Budva.
Naziv Investitora:
OLD TOWN INVEST BUDVA
Kontakt osoba:
Nadzorni organ :
Vrsta radova:

Izgradnja objekta
HARMONIA BUDVA
Naziv projekta, lokacija, površina i spratnost objekta :
Naziv Investitora:
AGENCIJA ZA STANOVANJE
Kontakt osoba:
Nadzorni organ :

Vrsta radova:
Izgradnja objekta
przno09022011760-qpr